Dobré srdce

Udeľovanie národných cien v oblasti sociálnej starostlivosti Dobré srdce.