Živ nás, Bože, živ nás!

Medzinárodný galaprogram.