Bhután - hľadanie šťastia

Nedeľa 1.03.2020


Nevhodné do 15 rokov Audio komentár

Bhután ako krajina chudoby, ale aj šťastných ľudí.

Bhután patrí vo svete medzi najizolovanejšie krajiny. Rozlohou je veľký ako Švajčiarsko. Má asi 700 tisíc obyvateľov. Je to monarchia. Istý čas bol aj Bhután pod koloniálnou nadvládou, ale v 5O-tych rokoch minulého storočia sa stal nezávislým štátom. Dnes má Bhután v poradí už štvrtého monarchu, ktorý na rozdiel od iných panovníkov sveta má príkladný a ľudský vzťah k svojim poddaným. Štátnym náboženstvom je budhizmus, ktorý v 9.storočí priniesli Tibeťania a od 12.storočia sa stal budhizmus štátnym náboženstvom. Život bežného občana sa riadi Budhovými zásadami v konaní dobra, nielen pre krajinu a jej obyvateľov samotných, ale aj ľudstvo na celej zemi. V krajine sú zakázané niektoré tzv. výdobytky západnej civilizácie. Ako hovorí kráľ - pre krajinu nie je dôležitá výška HDP, ale výška HD šťastia. Výpravu do krajiny povolil samotný kráľ, a je len málo výprav, ktoré sa sem dostanú. Krajina sa bráni vplyvu západu, napr. negatívnemu vplyvu zavedenia tv-vysielania v krajine, ktoré spôsobilo, že predtým takmer žiadna zločinnosť vzrástla. Rovnako je obmedzená reklama tovarov, ktorá je považovaná za klamstvo. Vo filme sú ukázané nielen krásy tejto vysokopoloženej krajiny, ale aj bežný život miestnych obyvateľov, ktorí si svojho panovníka nielen vážia, ale aj milujú. Monarcha si uvedomuje, že tlak západnej krajiny bude čoraz väčší, a preto už teraz chce nové štátoprávne zmeny: dobrovoľný odchod z trónu a zavedenie demokracie, ktoré bežným ľuďom nie je pochuti. Hlavným mestom krajiny je Timpu, kde okrem kráľa sedia aj všetci štátni úradníci.

Nájdete nás na Facebooku