Legendy popu

Rekapitulácia českých hitov, ktoré získali v hudobno-zábavnom cykle Legendy popu najviac diváckych hlasov.