S batohom cez hory

Vhodné pre všetkých
Krátko o krásach Slovenska.