Tour de France 2020
Tour de France 2020

DKP - Dobré krátke projekty filmárov VŠMU

Staršie a nové filmy z dielne poslucháčov VŠMU. Moderátorka Judita Hansman a jej hostia Vlado Balco, Richard Žolko, Peter Struhár.