Športová televízia
Športová televízia

DKP - Dobré krátke projekty filmárov VŠMU

Staršie a nové filmy z dielne poslucháčov VŠMU. Moderátorka Judita Hansman a jej hostia Peter Bebjak, Mário Homolka a Juraj Lehotský st.
Staršie a nové filmy z dielne poslucháčov VŠMU. Moderátorka Judita Hansman a jej hostia Vlado Balco, Richard Žolko, Peter Struhár.