Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Blízko srdca

Dokumentárny film o vzniku, inštalácii a posviacke svätostánku z výtvarnej dielne manželov Loviškovcov v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave.