Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Okupácia

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Päť krajín Varšavskej zmluvy okupovalo v roku 1968 Československo. Po 50 rokoch 1 režisér a 4 režisérky týchto krajín natočilo film o vpáde armád Varšavskej zmluvy z pohľadu okupantov.
Dokumentárny projekt o auguste 1968 je kolektívnym subjektívnym pohľadom na vojakov „spriatelených“ armád, ich názory a dojmy na okupáciu Československa v auguste 1968 a úlohu, ktorú v rámci nej zohrali. Hlavnou otázkou je, ako sa „malý človek“ chová v konfrontácii s „veľkým príbehom“. Akú úlohu zohráva osobná zodpovednosť, zachovanie osobného uhlu pohľadu alebo morálka a čo sa stane v momente, keď si musia vyberať medzi záchranou života a poslúchaním rozkazov? Aké pocity mali vojaci, vyslaní do cudzej krajiny, aby tam „spravili poriadky“? Tento film sa zaujíma o vojakov rôznych národností a postavenia – od pešiakov po generálov. So zámerom získať čo najrôznorodejšie pohľady na tému, nakrúcali film 4 režisérky a 1 režisér z 5 krajín bývalého Varšavského paktu, ktoré spoločne obsadili Československo.