50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Pamäť ostáva

Dokumentárny film o účastníkoch protifašistického odboja a Slovenského národného povstania.