Tour de France 2022
Tour de France 2022

Cesty medi

Po stopách medi z vraku lode Bom Jesus. Dobrodružné nahliadnutie do sveta baníctva a metalurgie medi od neskorého stredoveku až po raný novovek.