Daniel Hevier (Daniel Hevier...o strate schopnosti rozprávať sa s prírodou)

Vhodné pre všetkých

Daniel Hevier hovorí o svojej tvorbe a vydavateľských začiatkoch.

Daniel Hevier hovorí o svojej tvorbe a o ťažkých vydavateľských začiatkoch.