Pivnica - film o filme

Nevhodné do 12 rokov HD

Film o filme Pivnica je sondou do zákulisia výroby tohto projektu. Režisérka Miriam Petráňová v ňom postupne oslovuje hercov i ľudí zo štábu, ktorí hovoria o diele z hľadiska jeho obsahovo-fomálneho stvárnenia.