Prevencia onkologických ochorení

O pokroku v diagnostických metódach, odhaľujúcich skoré štádia rakoviny a spôsoboch jej liečby .