Prevencia onkologických ochorení

Nevhodné do 12 rokov HD
O pokroku v diagnostických metódach, odhaľujúcich skoré štádia rakoviny a spôsoboch jej liečby .