Prevencia onkologických ochorení

Pondelok 30.09.2019 Nevhodné do 12 rokov HD

O pokroku v diagnostických metódach, odhaľujúcich skoré štádia rakoviny a spôsoboch jej liečby .