Ej, zavrť sa mi dievča

Folklórny program v podaní súboru Technik.