František Tugendlieb

Vhodné pre všetkých Skryté titulky

Filmový portrét venovaný Františkovi Tugendliebovi, hudobnému pedagógovi a bioterapeutovi.