Za siedmimi dolinami

Vhodné pre všetkých
Idylická jeseň v Zázrivej.