Bratislavská lýra 1975

Vhodné pre všetkých
Spieva Jana Kocianová.