EURO 2020
EURO 2020

Bratislavská lýra 1975

Vhodné pre všetkých
Vystúpenie Jany Kocianovej na Bratislavskej lýre '75 z PKO v Bratislave.