Športová televízia
Športová televízia

Bratislavská lýra 1975 (Bratislavská lýra )

Vhodné pre všetkých
Vystúpenie Jany Kocianovej na Bratislavskej lýre '75 v PKO v Bratislave.