Bratislavská lýra 1975

Vhodné pre všetkých
Vystúpenie Jany Kocianovej na Bratislavskej lýre '75 v PKO v Bratislave.