Preťažený mozog

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokument
E-maily, sms-ky, blogx, sociálne siete.... Príliv informácií zaplavil planétu - a to spôsobuje nemalé problémy nielen najmä konzumentom a užívateľom informácií, ale aj inštitúciám, či výskumným centrám. Každý deň nás ovplyvňujú informácie v súkromnom i profesionálnom živote. Pred týmto prílivom, zdá sa, niet kam ujsť. Má to vplyv aj na naše zdravie? Náš mozog nie je prispôsobený na nekonečný prísun takého množstva informácií. Dokážeme sa ich naučiť filtrovať ? Dokážeme sa prispôsobiť? Priblížime vám najnovšie objavy v oblasti pamäti, poznávania, pozornosti i mozgovej tvárnosti...