Za siedmimi dolinami

Vhodné pre všetkých

Dokumentárny film o kňazovi Štefanovi Mordelovi a jeho žiakoch.