Jedna žena navyše

Televízna adaptácia románu dánskeho spisovateľa Knuda Sönderbyho o postoji detí k rodičom, ktorí nechcú brať na vedomie ich túžbu po samostatnosti.