Ceny pamäti národa

Nevhodné do 12 rokov

Prenos z odovzdávania Cien Pamäti národa laureátom - statočným ľudom z Česka, Slovenska, Maďarska, Poľska a Nemecka.

Ocenenia pre osobnosti, ktoré počas svojho života dokázali, že česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba prázdne slová. Cenu Pamäti národa 2019 si prevezmú laureáti z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Nemecka, ktorí neváhali pomáhať aj za cenu prenasledovania či väznenia. Tohtoročný slávnostný večer v Národnom divadle v Prahe bude výnimočný tím, že pri príležitosti 30. výročia pádu komunizmu budú ocenené aj osobnosti zo susedných post-komunistických krajín – Maďarska, Poľska a Nemecka, tak ako pred piatimi rokmi.