Aj deti majú svoje práva

Vhodné pre všetkých HD

Miniportréty detí z rôznych kútov Slovenska k 30. výročiu prijatia Dohovoru o právach dieťaťa.