Veľké ľúbostné príbehy

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Toto je pohľad na históriu 20. storočia cez príbehy slávnych ľudí, ktorých spájala láska. Vnoríme sa do intimity známych ľudí, umelcov, intelektuálov, či politikov – tak, aby sme z malých príbehov poskladali veľkú históriu. V 3. časti sa zameriame na obdobie rokov 1929 až 1945. Po páde newyorskej burzy zachvátila svet veľká hospodárska kríza. V Európe nastúpili na scénu fašisti, starý kontinent sa postupne ponáral do chaosu a svetový konflikt stál predo dvermi. Francúzsko bralo krízu na ľahkú váhu – Paríž bol stále centrom kultúrneho sveta. Spoznajte ľúbostné príbehy Salvatora Dalího a Galy , Jeana Gabina a Marlene Dietrichovej, či Jeana Cocteaua a Jeana Maraisa.