Košický zlatý poklad

35. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2019