Koncert k 50. výročiu Štátnej filharmónie Košice

Koncert