Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

HD
Pohľad na 90-ročnú históriu najstaršieho symfonického orchestra u nás - Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.