Nad pamäťou histórie

Televízny dokument o najvzácnejších kultúrnych umeleckých pamiatkach na Slovensku od stredoveku po dnešok.