Nad pamäťou histórie

Vhodné pre všetkých
Televízny dokument o najvzácnejších kultúrnych umeleckých pamiatkach na Slovensku od stredoveku po dnešok.