Svetobežník

Nevhodné do 12 rokov
Dokument o potulkách svetom.