Pán Chudík

Vhodné pre všetkých
Televízne postavy Ladislava Chudíka v rokoch 1963 - 1975.
Dokumentárny pohľad na televíznu tvorbu herca Ladislava Chudíka prostredníctvom televízneho archívu STV v jedinečných a vzácnych ukážkach menej známych a charakterovo odlišných postáv z programov, najmä z obdobia 60-tych a 70-tych rokov, z ktorých mnohé neboli od svojej premiéry vysielané.