W. A. Mozart Symfónia č. 41 "Jupiterská"

Vhodné pre všetkých
Záznam koncertu Cappelly Istropolitany.