50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Pamätáte sa?

Hudobno-slovné pásmo zo starších zábavných relácií s Blaženou Kočtúchovou.