Pamätáte sa?

Hudobno-slovné pásmo zo starších zábavných relácií s Blaženou Kočtúchovou.