Svetozár Stračina

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Dokumentárny film o posolstve Svetozára Stračinu
Svetozár Stračina patrí medzi najvýraznejšie a najvýznamnejšie osobnosti slovenskej hudby druhej polovice 20. storočia. Bol to múdry a rozhľadený človek, mimoriadne nadaný a činorodý umelec. Jeho lásku k ľuďom, Slovensku a tradíciám prejavoval vo svojej tvorbe. K hudobnému dedičstvu pristupoval s úctou, ale nie s prehnanou pietou. Vo svojej hudbe zachytil atmosféru ľudovosti a ľudskej čistoty. Zanechal nám výnimočné posolstvo, povýšil ľudovú pieseň, dal jej svoju umeleckú pečať a nenapodobniteľnú esenciu.