Jááánošííík po tristo rokoch

Záznam divadelného predstavenia Radošinakého naivného divadla.