MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Beethoven a Slovensko - Čo zamlčal Schindler o skladateľovi

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Hudobný dokument o nových zisteniach súvisiacich so životom geniálneho umelca
Uplynulo jedno storočie, kým sa zistilo, že životopisy L. v Beethovena z pera Antona Schindlera (vyšli v troch vydaniach v rozmedzí rokov 1840 - 1860) sú tendenčne zamerané, resp. sfalšované. Pre historikov hudby nastala neľahká úloha znovu prehodnotiť doterajšie výsledky bádaní. Inšpirujúcim sa ukázalo sústrediť pozornosť na tých Beethovenových priateľov, ktorých Schindler, nevedno prečo, zamlčal. Z hľadiska vzťahov k Slovensku sú to predovšetkým členovia rodiny Keglevich a Odeschalchi ako aj rodina Brunswickova. Hudobný dokument hľadá odpovede na tieto otázky a chce korigovať na základe priamych dokumentov mylné informácie, ktoré sa šíria citátmi zo Schindlerovej biografie v početnej literatúre dodnes.