Športová televízia
Športová televízia

Vtipnejší vyhráva 1983

Nevhodné do 12 rokov
Zábavno-súťažný cyklus.