Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Reláciu najbližšie vysielame

NeCelebrity ((Ne)celebrity)

Vhodné pre všetkých
Medailóny o skutočných osobnostiach.
Miluje zvuk zvonov, atmosféru Košíc i neopakovateľné okamihy všedných dní. Odkaz minulosti nachádza aj v herectve a bubnovaní. Historik, archivár, pamiatkar a kampanológ Juraj Gembický.