Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Reláciu najbližšie vysielame

NeCelebrity ((Ne)celebrity)

Vhodné pre všetkých
Bývalá hudobná redaktorka sa venuje písaniu kníh o hudobných osobnostiach Košíc.
Celý život pracovala ako hudobná redaktorka Slovenského rozhlasu. Po odchode do penzie sa venuje písaniu kníh o hudobných osobnostiach Košíc.