NeCelebrity ((Ne)celebrity)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Portrét vysokoškolského pedagóga, autora divadelných, rozhlasových a televíznych scenárov, nestora študentského divadelníctva - Karola Horáka.
Je autorom desiatok divadelných, rozhlasových a televíznych scenárov. Patrí k zakladateľom študentského divadelného festivalu Akademický Prešov a je nestorom vysokoškolského divadelníctva na Slovensku. Profesor Karol Horák.