Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Reláciu najbližšie vysielame

NeCelebrity ((Ne)celebrity)

Vhodné pre všetkých
Narodil sa v Udavskom a gymnázium vyštudoval v Michalovciach. Za kňaza bol vysvätený v roku 1949 v Ríme. Portrét Jozefa kardinála Tomka.
Narodil sa v Udavskom a gymnázium vyštudoval v Michalovciach. Za kňaza bol vysvätený v roku 1949 v Ríme. Portrét Jozefa kardinála Tomka.