Zimný motýľ

Vhodné pre všetkých
Pásmo piesní o zime, láske a Vianociach.