Tour de France 2022
Tour de France 2022

Retro noviny

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Kolekciu spravodajských šotov z aktuálnych kalendárnych týždňov pred niekoľkými desaťročiami uvádza Milan Antonič, archivár RTVS. Budovanie, technika, kultúra, šport s trochou úsmevnej nostalgie.
Kolekciu spravodajských šotov z aktuálnych kalendárnych týždňov pred niekoľkými desaťročiami uvádza Milan Antonič, archivár RTVS. Budovanie, technika, kultúra, šport s trochou úsmevnej nostalgie. Použité príspevky: Odovzdávanie vysvedčení (BA-8258, 30.6.1962), Promócie na vysokej škole (BA-8259, 30.6.1962), Slovenská mládež buduje svoju zničenú zem (Čs. týden ve filmu č. 24/1947), Voda ako nepriateľ (BA-8235, 25.6.1962), Zemetrasenie pri Bukovej (BA-20762, 19.6.1967), Přípravy na žně (Čs. filmové noviny č. 26/1952) Prvé dni žatvy (BA-8256, 30.6.1962), Nová technika v zavlažovaní (BA-8231, 26.6.1962), Námel – vzácný lék v žitných klasech (Čs. filmové noviny č. 24/1952), Lesnícka škola v Lipovciach (BA-8230, 26.6.1962), Nové druhy obuvi (BA-8177, 16.6.1962), Veľká cena Slovenských lodeníc Komárno (BA-51754, 25.6.1967), Píchání borků (Čs. filmový týdeník č. 24/1957), Multiservis Tesly v Bratislave (BA-20826, 27.6.1967), Zlaté piesky Bratislava (BA-8192, 17.6.1962), pieseň "Dávno, tak dávno" spieva Oľga Szabová (1976).
Kolekciu spravodajských šotov z aktuálnych kalendárnych týždňov pred niekoľkými desaťročiami uvádza Milan Antonič, archivár RTVS. Budovanie, technika, kultúra, šport s trochou úsmevnej nostalgie.