Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Šesť postáv hľadá autora

Vrcholné Pirandellovo dielo. Podstatnou zložkou prístupu k problémom je relativita všetkých vecí, nemožnosť vzájomného pochopenia, antagonizmus medzi jednotlivcom a spoločnosťou.