Správy RTVS
Správy RTVS

Generácia

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
Generácia – zlaté roky života vo svojom januárovom vydaní navštívi významnú osobnosť slovenského jazzu Petra Lipu. Zúčastníme sa kvízu Seniori spoznávajú Európu, povieme si pár rád, ako sa nebáť cestovať aj v staršom veku a vypočujeme si hrdelné spevy ako súčasť muzikoterapie.