Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Generácia

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
V úvodnom bloku predstavíme divákom výnimočného človeka, 89 ročného lekára z Banskej Bystrice, ktorý ešte stále vykonáva medicínsku prax ako praktický lekár pre dospelých. MUDr.Karol Mika je tiež špičkový fytoterapeut. Jeho kniha „Fytoterapia“ bola odmenená cenou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Veľký ohlas vzbudili tiež jeho „Príhody pohotovostného lekára“ a „Pohotovostný lekár zasahuje“, ktoré zozbieral počas svojej dlhoročnej praxe, keď navštevoval svojich pacientov aj na odľahlých, neraz ťažko dostupných miestach. Dr.Mika ešte stále prednáša študentom i laickej verejnosti. Je stále činný literárne - okrem literatúry faktu a odborných publikácií, píše tiež básne. Večný idealista, s láskou k pravde, túžbe poznať podstatu vecí, spirituálny človek, ktorého služba ľuďom je jeho celoživotným posolstvom. V druhom bloku nás oboznámi s civilizačným ochorením- osteoporózou - primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci, MUDr.Elena Ďurišová. Divákom poskytne veľa cenných informácií a rád ako pri tomto ochorení postupovať, čo je dôležité pri jeho liečbe a dozvedia sa tiež o dôležitosti aktívneho pohybu a špeciálne zostaveného cvičenia, ktoré sa stáva, pri komplexnej liečbe toho ochorenia, nevyhnutným. Varuje tiež pred následkami neliečenej osteoporózy a tou sú osteoporotické zlomeniny, zvlášť nebezpečné pre ľudí vo vyššom veku. Dr.Ďurišová je autorkou knihy, ktorú venovala laickej i odbornej verejnosti pod názvom: „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“, v ktorej venuje obšírnu časť osteoporóze s návodom cvičení, ktoré sú na dvd nahrávke tiež súčasťou knihy. V treťom bloku opäť zavítame do Opatovej nad Váhom, kde žije najstaršia herečka tunajšieho ochotníckeho divadla – Katarína Čačková. Hrala takmer vo všetkých hrách v minulosti i v súčasnosti, okrem poslednej, pretože jej to nedovolil zdravotný stav. Napriek tomu nezostáva v pasivite, pracuje v záhrade, vyšíva, tká koberce. Človek, ktorého život nabáda k neustálej aktivite. Štvrtou, poslednou témou, bude „Challange Day“ – svetová iniciatíva zameraná na pohybovú aktivitu ľudí bez vekového obmedzenia. Tohto každoročného podujatia sa zúčastníme spoločne s členmi Klubu Jednoty dôchodcov Slovenska č.1 v Nitre. Challange day je dňom športu, ktorý formuje uvedomelosť a nadšenie pre zdravý a aktívny životný štýl občanov.