Tour de France 2022
Tour de France 2022

Generácia (GENERÁCIA – zlaté roky života)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
Niekto zbiera historické zbrane, iný vrecká proti nevoľnosti. Ale vášeň zvanú zberateľstvo prežívajú rovnako. Zrýchlený tep a nával vzrušenia pri každom novom prírastku do kolekcie. S našou kamerou zavítame do Bytče, kde sa preukazáteľne zbieranie známok traduje už od 19. storočia. Navštívime spolok filatelistov a povieme si o až spaľujúcej vášni, ktorá poháňa zberateľov známok sústreďovať a vymieňať si tieto ceniny, ale nielen to, zberateľstvo je aj poznávanie minulosti, histórie a o odovzdávaní poznatkov mladším generáciám. V portréte predstavíme bytčianskeho grafika a maliara Bohuslava Behríka. Kedysi bol ikonou grafického dizajnu, vystavoval doma i v zahraničí, získal aj mnohé ocenenia. Odchodom do dôchodku si ho získal nový fenomén – maľba. Publicistická časť tohto vydania sa bude venovať téme starostlivosti o seniorov v domácom prostredí. Povieme si, ako štát podporuje túto formu opatrovania. Je to aj cesta, ako neposlať svojho príbuzného do domu sociálnych služieb, ale ponechať ho dožiť v domácom prostredí. Jednota dôchodcov združuje asi 100-tisíc slovenských seniorov. Opýtame, ako rieši ich problémy a aké priority si stanovila na najbližšie obdobie.